ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ПОЖАРЕВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ
Јелена Павловић, дипломирани правник, секретар школе


Контакт телефон: 012/522-570


Адреса електронске поште: zastitapodataka@pozarevackagimnazija.edu.rs