Распоред додатне и допунске наставе, припрема за такмичење и упис на факултет, распоред пријема родитења