Дан отворених врата Вишег суда у Пожаревцу, школска 2019/​20.Поводом Дана отворених врата Вишег суда у Пожаревцу, ученици прве и друге године Пожаревачке гимназије су са својом професорком грађанског васпитања, Јаном Јацић, посетили суд. Том приликом су заједно са својим вршњацима из других средњих школа добили информације о правосуђу у Србији и Пожаревцу и начину функционисања судства. Судија Милица Перић је ученицима испричала и неколико анегдота из њеног дугогодишњег искуства. Након предавања ученици су имали прилику и да погледају колекцију оруђа којима су извршена разна кривична дела у прошлости, као и да обиђу суднице у оквиру зграде.

Дан у боји, школска 2019/​20.Ликовна колонија ученика Пожаревачке гимназије одржана је 23.09.2019. у Свечаној сали школе. 40 пријављених ученика имали су прилику да изразе своју креативност кроз три радонице:

  • калиграфија (водио је професор Мирослав Миленковић);
  • вајање (водила је професорка Катарина Вукашиновић);
  • сликање ( самостални израз ученика).


По завршетку колоније организована је изложба радова у холу школе. Поставка ће трајати до 30. 09. 2019.
Радови у току

Ова страница је у изградњи.

Хвала на стрпљењу.

Choir

Важни линкови веб страница универзитета и факултета


Pri​jemni​.rs — водич кроз све факултете на територији Србије

Pri​jem​ni​ispiti​.com — водич кроз све факултете на територији Србије

Факултети Универзитета у Београду


Сајт Универзитета у Београду

Факултети друштевно-​хуманистичких наука


Филолошки факултет


Филозофски факултет


Правни факултет


Економски факултет


Учитељски факултет


Факултет спорта и физичког васпитања


Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију


Факултет безбедности


Факултет политичких наука


Православни богословски факултет


Факултет драмских уметности


Факултет примењених уметности

Факултети медицинских наука


Медицински факултет


Стоматолошки факултет


Факултет ветеринарске медицине


Фармацеутски факултет

Факултети природно-​математичких наука


Биолошки факултет


Географски факултет


Математички факултет


Факултет за физичку хемију


Физички факултет


Хемијски факултет

Факултети техничко-​технолошких наука


Архитектонски факултет


Грађевински факултет


Електротехнички факултет


Машински факултет


Пољопривредни факултет


Рударско-​геолошки факултет


Саобраћајни факултет


Технолошко-​металуршки факултет


Факултет организационих наука


Шумарски факултет


Технички факултет у Бору

Read more: Важни линкови веб страница универзитета и факултета

Обрасци, упутства и још понешто за наставнике

Zašto koris­titi Edmodo u nas­tavi from Pogim­naz­ija - аутор Дамјан Вучковић.Планирање у школској 2014/​15.


Приручник за планирање стручног усавршавања и напредовања


Образац за одељењске старешине и њихову базу података — подаци о ученику


Годишњи план — образац


Годишњи план ваннаставних активности — образац


Годишњи план допунске, додатне, припремне наставе и секције — образац


Оперативни план — образац


Дневна припрема — образац


Школска евиденција — упутство


Правилник о садржају и начину полагања матурског испита


Како треба да изгледа матурски рад — упутство.


Екстерно вредновање школе, правилник и стандарди — информатор


Водич кроз Едмодо — зашто и како.


Промена парадигме у образовању — сер Кен Робинсон (синхронизовано на српски језик).


Предавање сер Кена Робинсона о томе како образовни системи данашњице ‘убијају’ креативност. Титлови на српском језику присутни (потребно је да их укључите у доњем десном углу панела).


Предавање Џона Хантера (изумитеља игре ‘Мир у свету’ на ТЕД телевизији 2011. године). Титлови на српском језику присутни (потребно је да их укључите у доњем десном углу панела).


Кратко видео предавање наставника из Минесоте Ендруа Џонсона о Блумовој таксономији (енг.).


Блумова таксономија — о исходима, когнитивном, афективном и психомоторичком домену


Блумова таксономија, циљеви и задаци — предности и мане


Иван Ивић, Ана Пешикан, Слободанка Антић, Активно учење — уџбеник


Гилфордова структура људске интелигенције (енг.).


Џон Керол — Људске когнитивне способности (John Car­roll, Human Cog­ni­tive Abil­i­ties), енг.


Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања — вебсајт