Пријем ученика првог разреда, школска 2020/​21.


Свечани пријем ученика првог разреда у Пожаревачку гимназију биће уприличен у понедељак, 31. августа 2020. године у школском дворишту (улаз из Косовске улице) и то:

 • за ученике друштвено-​језичког смера у 17,00 сати
 • за ученике природно-​математичког и ИТ смера у 18,00 сати.


Маске су обавезне.


ДОБРО ДОШЛИ!!!

Важно обавешетење за родитеље ученика првог разреда — упитник о одабиру модела наставе у школској 2020/​21.


Упитник о изјашњавању родитеља ученика првог разреда о похађању наставе у школској 2020/​21. години налази се на линку доле. Молимо све родитеље/​остале законске заступнике ученика првог разред да попуне упитник до суботе 22.8.2020. године у поноћ.

Линк за упитник — кликни.

Упис у други, трећи и четврти разред, школска 2020/​21.


У складу са актуелним препорукама за очување здравља, упис ученика у други, трећи и четврти разред школске 2020/​21. године вршиће се на следећи начин:


9. (четвртак) и 10. јула (петак до 12 часова), онлајн попуњавање формулара које је припремила школа у циљу верификације уписа и прикупљања података неопходних за:

 • - формирање група,
 • - израду распореда часова,
 • - информацију о слободним местима за упис.


Одељењске старешине ће проследити линк за образац који попуњавају родитељи/​законски заступници ученика. После 20. августа — доношење докумената у школу и верификација избора потписом родитеља. Образац ће бити доступан у термину уписа.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ


Избор обавезног изборног предмета верска настава/​грађанско васпитање врши се у првом разреду, и може се променити једном током школовања.


Промена је могућа уз потпис родитеља/​законског заступника ученика приликом уписа у разред, на уписном формулару Пожаревачке гимназије.

Кликните на слике да добијете већи формат.ВЕРСКА НАСТАВА – Кад је у питању информисаност о предмету, плану и програму предмета и уџбеницима, информације можете пронаћи на званичној интернет адреси:


https://​www​.sabor​nost​.org/​g​l​o​b​a​l​/

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ

 • Здравље и спорт
 • Језик, медији и култура
 • Образовање за одрживи развој
 • Уметност и дизајн


Избор предмета врши се уз потпис родитеља/​законског заступника ученика приликом уписа у други разред, на уписном формулару Пожаревачке гимназије.

Кликните на слике да добијете већи формат.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ


Школа нуди пет програма, а ученик прати наставу два од њих. Програме које изабере у трећем разреду, ученик прати и у четвртом, дакле, не може се вршити промена. Настава се реализује са по два часа недељно.


Изборни програми су:

 • Методологија научног истраживања
 • Образовање за одрживи развој
 • Природне науке 1 (усмерење ка природним наукама)
 • Природне науке 2 (усмерење ка техничким наукама)
 • Уметност и дизајн


Избор предмета врши се уз потпис родитеља/​законског заступника ученика приликом уписа у трећи разред, на уписном формулару Пожаревачке гимназије.


Четврти разредУпис у први разред Пожаревачке гимназије, школска 2020/​21.


Поштовани родитељи и законски заступници ученика,

према Календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја, упис ученика у први разред Пожаревачке гимназије, реализоваће се 9. и 10. јула 2020. године, онлајн или у просторијама школе, у периоду од 815 часова.


Документа потребна за упис:

 1. Извод из матичне књиге рођених; на увид;
 2. Попуњен образац: Пријава за упис у средњу школу;
 3. Сведочанства последња три разреда основне школе;
 4. Сведочанство о завршеној основној школи;
 5. Уверење о положеном завршном испиту;
 6. Попуњен образац еУпис у први разред Пожаревачке гимназије.


Онлајн упис врши се коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе.


За онлајн упис документа 15 потребна за упис достављају се школи директно из базе Портала, када родитељ/​законски заступник заврши пријаву, а у складу са прописима о заштити података о личности.


Упис у просторијама школе врши се непосредно у школи, подношењем докумената 15.


Документ бр.6, без обзира на начин уписа, обавезно попунити онлајн, на линку:


Линк — еУписница за упис у први разред Пожаревачке гимназије друштвено-​језичког смера

Линк — еУписница за упис у први разред Пожаревачке гимназије природно– математичког смера

Линк — еУписница за упис у први разред Пожаревачке гимназије ИТ одељења


ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ


Процес уписа у средњу школу, осим предаје документације из основне школе и резултата завршног испита, обухвата и избор предмета који, у складу са афинитетима свог детета и процедурама школе, треба да извршите.


Настава у гимназији обухвата обавезне и изборне предмете.


Изборни предмети у гимназији су: обавезни изборни предмет грађанско васпитање/​верска настава, други страни језик, као и два изборна програма.


ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ


Избор обавезног изборног предмета верска настава/​грађанско васпитање врши се у првом разреду, и може се променити једном током школовања.


Избор се врши уз потпис родитеља/​законског заступника ученика приликом уписа у први разред, на уписном формулару Пожаревачке гимназије.


Обавезни изборни предмети се оцењују описно.


Часови обавезног изборног предмета, у складу са структуром формиране групе која се формира на основу Стручног упутства министра просвете, реализоваће се по Распореду за изборне предмете.

Кликните на слике да добијете већи формат.ВЕРСКА НАСТАВА –Кад је у питању информисаност о предмету, плану и програму предмета и уџбеницима, информације можете пронаћи на званичној интернет адреси:

https://​www​.sabor​nost​.org/​g​l​o​b​a​l​/


ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК


Иако предмет има статус изборног, као други страни језик ученик у наставља да изучава језик који је учио у основној школи.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ


Изборне програме који ће се реализовати током једне школске године, школа бира сваке године и то по четири предмета за први и други разред, а пет предмета за трећи и четврти разред. Ученик у сваком разреду слуша два изборна програма.


Изборни програми се оцењују бројчано.


Часови изборних програма, у складу са структуром формиране групе која се формира на основу Стручног упутства министра просвете, реализоваће се по Распореду за изборне предмете.


За школску 2020/​21. годину, за ученике првог разреда у Пожаревачкој гимназији реализоваће се следећи изборни програми:

 • Здравље и спорт
 • Језик, медији и култура
 • Образовање за одрживи развој
 • Уметност и дизајн


При упису у други разред поново ће се вршити избор. Избор ових програма у првом и другом раздреду потпуно су независни, што значи да ученик, уколико то жели, може у другом разреду слушати програме које није слушао у првом.


Избор предмета врши се уз потпис родитеља/​законског заступника ученика приликом уписа у дати разред, на уписном формулару Пожаревачке гимназије.

Кликните на слике да добијете већи формат.

Шифре гимназијских смерова за листу жеља на упису у средње школе, школска 2019/​20.


Шифре гимназијских смерова за листу жеља на упису у средње школе.

Увид у листе предлога за награђивање матураната, школска 2019/​20.


Листу предлога за награђивање матураната у школској 2019/​20. можете погледати на огласној табли у школи од 11.6.2020. Жалбе на предлоге можете слати директорки школе на мејл This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. до 12.00 часова у понедељак 15.6.2020.