Твоја тачка гледишта, 2018/​19.

Радионица о ангажовању младих кроз мобилно новинарство
УНИЦЕФ Србија организује радионицу о коришћењу мобилног новинарства како би подстакли младе да поделе своје ставове и мишљења о циљевима одрживог развоја и о заједници.
КАДА и ГДЕ
У Београду, 30. марта 2019. године. Тачна локација ће бити накнадно објављена.
КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ
Да би мишљења младих била узета у обзир у консултативном процесу Добровољног националног извештаја и да би се појачао њихов глас о постизању циљева одрживог развоја у Србији, УНИЦЕФ позива да се на радионицу пријаве млади који:
- имају 1524 године
- активно учествују у друштву и интересује их улога младих у друштву
- долазе из различитих општина у Србији
- владају основним знањем енглеског језика.

УНИЦЕФ се залаже за разноликост и инклузију, а учешће младих треба да допринесе да се стиче самопоуздање и стварају једнаке могућности. Зато се млади из осетљивих група охрабрују да се пријаве.
КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ
Пошаљите видео снимак до 20 секунди о томе зашто желите да учествујете у радионици или како видите улогу младих у заједници и попуните пријаву на линку који се налази на крају овог обавештења.
Рок за пријављивање је 18. март 2019. године.
Ране пријаве се охрабрују и имаће предност при одабиру учесника.
УНИЦЕФ ће покрити трошкове учешћа, превоз за све учеснике ван Београда, и освежење током радионице.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
https://​www​.unicef​.org/​s​e​r​b​i​a​/​m​e​d​i​j​a​-​c​e​n​t​a​r​/​v​e​s​t​i​/​r​a​d​i​o​n​i​c​a​-​o​-​a​n​g​a​z​o​v​a​n​j​u​-​m​l​a​d​i​h​-​k​r​o​z​-​m​o​b​i​l​n​o​-​n​o​v​i​n​a​r​s​t​v​o
ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ:
https://​unicef​s​r​bija​.type​form​.com/​t​o​/​k​P​Q​o​30