Упис у други, трећи и четврти разред, школска 2020/​21.


У складу са актуелним препорукама за очување здравља, упис ученика у други, трећи и четврти разред школске 2020/​21. године вршиће се на следећи начин:


9. (четвртак) и 10. јула (петак до 12 часова), онлајн попуњавање формулара које је припремила школа у циљу верификације уписа и прикупљања података неопходних за:

 • - формирање група,
 • - израду распореда часова,
 • - информацију о слободним местима за упис.


Одељењске старешине ће проследити линк за образац који попуњавају родитељи/​законски заступници ученика. После 20. августа — доношење докумената у школу и верификација избора потписом родитеља. Образац ће бити доступан у термину уписа.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ


Избор обавезног изборног предмета верска настава/​грађанско васпитање врши се у првом разреду, и може се променити једном током школовања.


Промена је могућа уз потпис родитеља/​законског заступника ученика приликом уписа у разред, на уписном формулару Пожаревачке гимназије.

Кликните на слике да добијете већи формат.ВЕРСКА НАСТАВА – Кад је у питању информисаност о предмету, плану и програму предмета и уџбеницима, информације можете пронаћи на званичној интернет адреси:


https://​www​.sabor​nost​.org/​g​l​o​b​a​l​/

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ

 • Здравље и спорт
 • Језик, медији и култура
 • Образовање за одрживи развој
 • Уметност и дизајн


Избор предмета врши се уз потпис родитеља/​законског заступника ученика приликом уписа у други разред, на уписном формулару Пожаревачке гимназије.

Кликните на слике да добијете већи формат.

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ


Школа нуди пет програма, а ученик прати наставу два од њих. Програме које изабере у трећем разреду, ученик прати и у четвртом, дакле, не може се вршити промена. Настава се реализује са по два часа недељно.


Изборни програми су:

 • Методологија научног истраживања
 • Образовање за одрживи развој
 • Природне науке 1 (усмерење ка природним наукама)
 • Природне науке 2 (усмерење ка техничким наукама)
 • Уметност и дизајн


Избор предмета врши се уз потпис родитеља/​законског заступника ученика приликом уписа у трећи разред, на уписном формулару Пожаревачке гимназије.


Четврти разред