План јавних набавки Пожаревачке гимназије за 2019. годину


План јавних набавки Пожаревачке гимназије за 2019. годину.

Измена 1 Плана јавних набавки Пожаревачке гимназије за 2018. годину


Измена 1 Плана јавних набавки Пожаревачке гимназије за 2018. годину.

ЈНМВ — обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1/​2018 и 2/​2018


Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1/​2018


Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2/​2018

ЈНМВ 3/​2018 и ЈНМВ 4/​2018 — одлуке


ЈНМВ 3/​2018 — одлука

ЈНМВ 4/​2018 — одлука