ЈНМВ 4/​2017 — одлука за екскурзију трећег разреда, школска 2017/​18.

ЈНМВ 4/​2017 одлука за екскурзију трећег разреда

ЈНМВ 3/​2017 — одлука за екскурзију четвртог разреда, школска 2017/​18

ЈНМВ 3/​2017 — одлука за екскурзију четвртог разреда

Измена бр.1 Плана јавних набавки Пожаревачке гимназије за 2017. годину

Измена бр.1 Плана јавних набавки Пожаревачке гимназије за 2017. годину.

План јавних набавки за 2017 — измена бр.2


План јваних набавки за 2017 — измена бр.2

ЈНВВ 5/​2017 — замена фасаде на згради Пожаревачке гимназије, 2017/​18.


Позив за подношење понуде


Конкурсна документација - измењенаЈНВВ 5/​2017 — питања и одговори


Питање и одговор број 1


Питање и одговор број 2