Женски хор Пожаревачке гимназије „Лазарице“ — Садашње чланице
Садашње чланице хораLazarice 4Први сопран:

1. Невена Јосић

2. Ана Леповић

3. Катарина Бањац

4. Јована С. Ристић

5. Милица Пауновић

6. Кристина Радошевић

7. Милена Радинаревић

8. Eма Лупшић
Lazarice 9Други сопран:

1. Ивона Унгурјановић

2. Катарина Вукашиновић

3. Ана Станковић

4. Вања Попов

5. Катарина Николић

6. Катарина Ђурић
Lazarice 10Први алт:

1. Јована М. Ристић

2. Катарина Живић

3. Ана Филиповић

4. Хелена Рајковић

5. Марта Адамовић

6. Кристина Тодоровић

7. Александра Лазаревић


Lazarice 7Други алт:

1. Ана Митровић

2. Милица Цакић

3. Исидора Илић

4. Ана Штерјоска

5. Ана Аранђеловић

6. Александра СтефановићLazarice 6Инструментални сарадници:

1. Марко Тадић

2. Алекса Влку

3. Никола Тодоровић