Важни линкови веб страница универзитета и факултета


Pri​jemni​.rs — водич кроз све факултете на територији Србије

Pri​jem​ni​ispiti​.com — водич кроз све факултете на територији Србије

Факултети Универзитета у Београду


Сајт Универзитета у Београду

Факултети друштевно-​хуманистичких наука


Филолошки факултет


Филозофски факултет


Правни факултет


Економски факултет


Учитељски факултет


Факултет спорта и физичког васпитања


Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију


Факултет безбедности


Факултет политичких наука


Православни богословски факултет


Факултет драмских уметности


Факултет примењених уметности

Факултети медицинских наука


Медицински факултет


Стоматолошки факултет


Факултет ветеринарске медицине


Фармацеутски факултет

Факултети природно-​математичких наука


Биолошки факултет


Географски факултет


Математички факултет


Факултет за физичку хемију


Физички факултет


Хемијски факултет

Факултети техничко-​технолошких наука


Архитектонски факултет


Грађевински факултет


Електротехнички факултет


Машински факултет


Пољопривредни факултет


Рударско-​геолошки факултет


Саобраћајни факултет


Технолошко-​металуршки факултет


Факултет организационих наука


Шумарски факултет


Технички факултет у БоруВебсајт Универзитета у Нишу


Грађевинско-​архитектонски факултет


Електронски факултет


Економски факултет


Машински факултет


Медицински факултет


Правни факултет


Природно-​математички факултет


Филозофски факултет


Факултет уметности


Факултет заштите на раду


Технолошки факултет — Лесковац


Учитељски факултет — ВрањеВебсајт Универзитета у Новом Саду


Пољопривредни факултет


Правни факултет


Факултет техничких наука


Медицински факултет


Академија уметности


Факултет спорта и физичког васпитања


Природно-​математички факултет


Технолошки факултет


Филозофски факултет


Економски факултет — Суботица


Грађевински факултет — Суботица


Технички факултет ‘Михајло Пупин’- Зрењанин


Педагошки факултет — Сомбор