Пожаревачка гимназија по препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја по питању превенције ширења корона вируса

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је посебне препоруке школама по питању превенције ширења коронавируса.

Школа је предузела појачане мере превенције:

- праћење одсуства ученика из школе на дневном нивоу;

- редовно одржавање школског простора, проветравање учионица, чишћење дворишта и учионица и редовно пражњење корпи за отпатке, уз коришћење рукавица;

- постављање дозера са средствима за дезинфекцију руку на свим улазима у школу, у учионицама и осталим школским просторијама;

- путем писаних и усмених обавештења ученици ће се подстицати на одржавање хигијене руку.
Биће им саветовано да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама; да не размењују храну и не користе исте флашице или чаше за воду; да употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлажу у корпе за отпатке; да кијају или кашљу у унутрашњи део лакта; да избегавају поздрављања на уобичајен начин (грљење, љубљење, па чак и руковање); да се не задржавају у ходницима и холу школе;

- наставницима је сугерисано да планирају часове одељењског старешине у свим разредима посвећене одржавању личне хигијене и непосредног окружења, али и комуникацији која није подложна паници и ширењу непроверених информација. Препорука је да се у оквиру наставних и ваннаставних активности планирају, у складу са предметном облашћу, васпитно-​здравствене теме, односно, упознавање са путевима вирусних инфекција и информисање о тој теми;

- данас је на хитном састанку Ученичког парламента било разговора на тему о Превентивним мерама заштите од Корона вируса и ученицима су предочена упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Чланови парламента у обавези су да чланове своје одељенске заједнице упознају са темом састанка Ученичког парламента;

- родитељима и ученицима се саветује одлагање прослава и дружења.

Пожаревачка гимназија 12.3.2020.год.