Обавештење за родитеље и законске старатеље поводом учења на даљину

Обавештење за родитеље и законске старатеље поводом учења на даљину.


Због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, Влада Републике Србије одлучила је да привремено обустави непосредни образовно – васпитни рад. У циљу остваривања права ученика на образовање Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школе у отежаним условима и то учењем на даљину. Остваривање васпитно-​образовног рада учењем на даљину за ученике средњих школа и гимназија почиње сутра, 17.3.2020. Едукативни садржаји – наставне јединице и теме за ученике средњих школа биће доступни на платформи РТС планета. Осим тога, наставници ће у сардњи са одељењским старешинама комуницирати са ученицима и давати им додатне инструкције након емитованих садржаја. За те потребе користиће се платформе које су доступне највећем броју ученика а које су то платформе већ се утврђује у сарадњи са одељењским старешинама. Упутства и педагошке препоруке за коришћење ових платформи моћи ће да се нађу на интерент страници www​.ras​pored​nas​tave​.gov​.rs. и њихово коришћење је бесплатно. На званичној интернет страници Министарства биће постављена одговарајућа упутства и обавештења. На основу материјала који ученици и наставници буду размењивали путем одабраних онлајн платформи: домаћи задаци, вежбања, провере, есеији, пројекти, презентаицје и сл. наставници ће бележити напредовање ученика које ће касније искористити за оцењивање на крају наставне године. Одељенске старешине и стручни сарадници задужени су за подстицање ученика на редовно учење и рад, као и пружање подршке при чему могу користит различите видове електронске комуникације. Наставници Пожаревачке гимназије се припремају и одговориће изазову који је пред њима и ученицима и на тај начин подржати ученике у њиховом остваривању права на образовање у новонасталој ситуацији. За успешан рад у овим ванредним околностима потребна је одговорност и сарадња свих нас: ученика, родитеља/​старатеља и школе.