Наставнички распоред часова, школска 2019/​20.

Наставнички распоред часова, школска 2019/​20.

Распоред часова по разредима, школска 2019/​20.


Први разред


Други разред


Трећи разред


Четврти разред

Распоред допунске, додатне, припремне наставе и пријема родитеља, школска 2018/​19.


Распоред додатне, допунске припремне наставе и времена за индивидуалне разговоре с родитељима.

Распоред дежурства наставника, школска 2018/​19.


Распоред дежурства наставника, 2018/​19.

Распоред звоњења, школска 2018/​19.


Распоред звоњења

Распоред блок наставе за прво полугодште, школска 2018/​19.


Распоред блок наставе за прво полугодиште, школска 2018/​19.