Одлука о организовању радног времена у Пожаревачкој гимназији током трајања ванредног стања

Одлука о организовању радног времена у Пожаревачкој гимназији током трајања ванредног стања.

Правилник о организацији рада Пожаревачке гимназије током трајања ванредног стања због заразне болести COVID-​19 и поступању запослених, радно ангажованих лица и ученика

Правилник о организацији рада Пожаревачке гимназије током ванредног стања због заразне болести COVID-​19.

Педагошка и психолошка подршка ученицима и наставницима Пожаревачке гимназије


Радно време школе током ванредног стања због корона вируса

Пожаревачка гимназија ће бити отворена сваког радног дана од 8.00 до 12.00 часова.

Обавештење за родитеље и законске старатеље поводом учења на даљину

Обавештење за родитеље и законске старатеље поводом учења на даљину.


Због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, Влада Републике Србије одлучила је да привремено обустави непосредни образовно – васпитни рад. У циљу остваривања права ученика на образовање Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школе у отежаним условима и то учењем на даљину. Остваривање васпитно-​образовног рада учењем на даљину за ученике средњих школа и гимназија почиње сутра, 17.3.2020. Едукативни садржаји – наставне јединице и теме за ученике средњих школа биће доступни на платформи РТС планета. Осим тога, наставници ће у сардњи са одељењским старешинама комуницирати са ученицима и давати им додатне инструкције након емитованих садржаја. За те потребе користиће се платформе које су доступне највећем броју ученика а које су то платформе већ се утврђује у сарадњи са одељењским старешинама. Упутства и педагошке препоруке за коришћење ових платформи моћи ће да се нађу на интерент страници www​.ras​pored​nas​tave​.gov​.rs. и њихово коришћење је бесплатно. На званичној интернет страници Министарства биће постављена одговарајућа упутства и обавештења. На основу материјала који ученици и наставници буду размењивали путем одабраних онлајн платформи: домаћи задаци, вежбања, провере, есеији, пројекти, презентаицје и сл. наставници ће бележити напредовање ученика које ће касније искористити за оцењивање на крају наставне године. Одељенске старешине и стручни сарадници задужени су за подстицање ученика на редовно учење и рад, као и пружање подршке при чему могу користит различите видове електронске комуникације. Наставници Пожаревачке гимназије се припремају и одговориће изазову који је пред њима и ученицима и на тај начин подржати ученике у њиховом остваривању права на образовање у новонасталој ситуацији. За успешан рад у овим ванредним околностима потребна је одговорност и сарадња свих нас: ученика, родитеља/​старатеља и школе.

Програми за даљинско учење на РТС Планети од 17.3.2020.


Од 17.3.2020. на каналу РТС Планета биће емитовани програми за даљинско учење ученика средњих школа. Програми ће бити из општеобразовних предемета. РТС Планета можете наћи на следећем линку — РТС Планета.

Нема доласка у школу од 16.3.2020.

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој територији Републике Србије, која је ступила на снагу 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године. Одељењске старешине ће накнадно обавестити ученике и родитеље о динамици рада и даљинском учењу.