Основне информације


Пожаревачка гимназија


Директор школе


Данијела Жуковски


Број телефона:


012/​520001


Секретар школе


Јелена Павловић


Шеф рачуноводства


Милица Поповић


Административни радник — благајник


Сања Стевић


Радно време административне службе и рачуноводства


Од 7:00 до 15:00 часова


Број телефона:


012/​222570