О школи — Услови рада у школи

Услови рада у школи

Ученици школе


У школу иде око 720 ученика. Сваке године, у први разред упише се 180 ученика. У сваком разреду је по шест одељења, укупно 24 у школи.
Два су смера: друштвено-​језички и природно-​математички.Начин рада школе


Школа ради од 7 до 20 часова. Ђаци иду у школу пре подне (трећи и четврти разред) и по подне (први и други разред). Велики одмор је 20 минута после трећег часа.

Настава се одвија у учионицима и кабинетима. Свако одељење има одређену учионицу у којој је током целе школске године. У кабинетима се изводи настава: хемије, физике, биологије, страног језика, рачунарства и информатике и физичког васпитања. Ученици могу бесплатно да користе књиге школске библиотеке за лектиру и израду семинарских радова.

Школска зграда је површине 3658,70 м2, и састоји се од сутеренa, приземљa и два спрата.

Структура школског простора

Учионица опште намене 12
Учионице за рад са групама 2
Специјализована учионица опремљена савременом техником и намењена за учење страних језика 1
Кабинети
Физика 1
Хемија 1
Биологија 1
Информатика 2
Сала за физичко васпитање 2
Библиотека 1
Свечана сала 1
Наставничка зборница 1
Канцеларије
Директор 1
Педагог 1
Секретар 1
Рачуноводство 1
Ђачке просторије 2

Просечна површина учионица износи око 60 м2 тако да на сваког ученика долази око 2 м2 учионичког простора. Расположиви школски простор не обезбеђује у потпуности повољне услове за организовање образовно-​васпитног рада за 24 одељења, те је неопходно проширивање истог.

Фискултурна сала је потпуно реновирана што је обухватило – кречење, хобловање и лакирања паркета, набавку нове расвете.
У учионици 51 на првом спрату дошло је до проблема са подом тако да је вршена реконструкција међуспратне конструкције.

Терен за спортове је површине од 527 м2.

Школски парк и шеталиште је површине од 2946 м2. У оквиру овог простoра је амфитеатар — учионица у којој се изводи настава у летњем периоду.