Изазов даровитости, школска 2014/​15.

Трансверзалне компетенције и кооперативно учење