Симпозијум: Филозофија у филозофирању с децом

Филозофија у филозофирању са децом (Phi­los­o­phy in Phi­los­o­phiz­ing with Children)/ Сусрет европске фондације за унапређивање практиковања филозофије са децом 2012 (SOPHIA Net­work Meet­ing 2012), 1416. септембра 2012. године


У програму обележавања 150 година постојања наше школе одржаће се међународни скуп посвећен једној од најефикаснијих и тренутно најпопуларнијих метода развијања критичког мишљења код деце. Ову методу, познату под називом „филозофија са децом“ или „филозофија за децу (phi­los­o­phy for chil­dren, p4c)“ презентоваће најзначајнији европски стручњаци за ту област. Већина предавача су сарадници УНЕСКО-​а и значајних европских универзитета. „Филозофија са децом“ упркос називу није везана за наставу филозофије, већ је општи наставни метод који се понајвише примењује у основној школи. Овај скуп је, дакле, намењен наставницима разредне наставе, наставницима општеобразвоних и стручних предмета, стручним сарадницима, директорима школа и родитељима. Скуп „Филозофија у филозофирању са децом (Phi­los­o­phy in Phi­los­o­phiz­ing with Children)/ Сусрет европске фондације за унапређивање практиковања филозофије са децом 2012 (SOPHIA Net­work Meet­ing 2012)“ организујемо у сарадњи са Европском фондациојом за унапређивање практиковања филозофије са децом (Euro­pean Foun­da­tion for the Advance­ment of Doing Phi­los­o­phy with chil­dren — SOPHIA Net­work) и Удружењем грађана „Креативна педагогија“ од 14. до 16. септембра 2012. године. Очекујемо госте из Француске, Белгије, Холандије, Велике Британије, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Турске, Грчке и Србије. Радни језик Симпозијума ће бити енглески. Детаљне информације можете пронаћи овде.


Програм:

(PDFПДФ верзија)

Петак 14. септембар

15.00 Регистрација учесника
15.30 Свечано отварање
16.30 Пауза
16.45 Ед Вејерс, Холандија
„Припрема за филозофију филозорирањем (Prepar­ing for Phi­los­o­phy in Philosophis­ing)“, радионица
18.15 Пауза
18.30 Питер Ворли (Peter Wor­ley), Велика Британија
„Круг филозофског образовања и детачмент метод (The PhiE Cir­cle and Detach­ment Method)“, предавање
19.30 Вечера


Субота 15. септембар

9.30 Оскар Бренифиер (Oscar Breni­fier), Француска
„Како Спинозина филозофија може помоћи практиковању филозофије са децом? (How can Spin­oza help the prac­tice of phi­los­o­phy with chil­dren?)“, предавање
10.15 Пауза
10.30 Радмила Бранковић Сатн (Rad­mila Branković Sut­ton), Велика Британија
„Радионица заједнице филозофских истраживача са ученицима Пожаревачке гимназије (на српском језику) (Doing a CoPI ses­sion with stu­dents from Požare­vacka Gim­naz­ija)“, радионица
11.30 Пауза
11.45 Милош Јеремић, Србија
„Херменеутика са децом (Hermeneu­tics with Chil­dren)“, радионица
13.15 Пауза за ручак
14.15 Кетрин Мекол (Cather­ine McCall), Велика Британија
„Филозофија, филозофирање, заједнице филозофских истраживача и дијалог (Phi­los­o­phy, Philosophis­ing, CoPI and Dia­logu)“, предавање
15.00 Бруно Ћурко, Хрватска
„Филозофија у пројекту „Поглед у сопствено мишљење“ (Phi­los­o­phy in project „View to one’s own think­ing“)“, радионица
15.45 Пауза
16.00 Мета-​сесија
17.20 Сусрет са културом Србије
18.20 Завршетак рада за други дан


Недеља 16. септембар

9.30 Избаел Милон (Isabelle Mil­lon), Француска
„Вежбање филозофије као праксе (Train­ing Phi­los­o­phy as Prac­tice)“, предавање
10.15 Пауза
10.30 Мета-​сесија
11.00 Посета археолошком локалитету „Виминацијум“
13.30 Пауза за ручак
14.30 Евалуација симпозијма
15.00 Сусрет европске фондације за унапређивање практиковања филозофије са децом 2012. (SOPHIA Net­work Meet­ing 2012) и завршна церемонија