Одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику од школске 2020/​21. године у Пожаревачкој гимназији


Пожаревачка гимназија ће у школској 2020/​21. години, осим три одељења друштвено-​језичког и три одељења природно-​математичког смера, уписати и одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику.


У одељења даровитих уписује се 20 ученика, али се за та одељења полаже пријемни испит. За ово одељење, полаже се испит из математике. Потребно је да ученик оствари 120 од 240 поена, колико носи цео тест. Пријемни испит за ово одељење биће одржан 10. јуна 2020. године.