Јавни час — Dif­fer­ent is Good, школска 2016/​17.У петак 9.6.2017. године одржан је јавни час под називом „Dif­fer­ent is good“ на коме је ученицима и наставницима предстaваљена Теорија мулитпле интелигенције савременог америчког психолога Хауaрда Гарднера. Оно што је занимљиво је да је једна психолошка тема представљена на енглеском језику. Иницијатива и идеја о интеграцији два предмета, Eнглеског језика и Психологије, потекла је од професорке енглеског језика Данијеле Стојановић и професорке псиохологије Марије Миливојевић. Час су реализовале ученице другог разреда Ана Јовановић II1, Миња Миловановић II1, Јелена Стојимировић II1, Ања Дашић II2, Тамара Жуковски II5, Јована Маринковић II5, Милена Илић II5 и Мина Недељковић II6 . У изради самог часа је на посредан начин учествовао и сам аутор теорије Хауард Гaрднер, са којим је у контакт ступила ученица Ања Дашић. Гарднер је путем имејла ученици дао смернице, као и корисну литературу која је била значајна за израду самог часа. Након реализације часа, велики научник је упутио честитке и подржао ученике да се и даље ангажују на оваковиј врсти пројеката. Имејл који је Гарднер упутио нашој ученици, Ањи Дашић, можете прочитати на крају овог извештаја.


Хауард Гарднер је познат као творац Теорије мултипле интелигнеције која је настала на запажањима шта све људи раде и које су им способности потребне за обављање тих актиовности. Према Гарднеровом поимању, постоји осам потпуно независних врста интелигенција, које су локализоване у различитим деловима мозга:

  1. Лингвиситчка интелигенција — способност разумевања појмова, која се испољава у активностима као што су писање и читање;
  2. Логичко-​математичка — способност логичког мишљења, која се испољава у решавању математичких и апстрактних проблема;
  3. Визуелно-​спацијална интелигенција — способност разумевања односа у простору, која се огледа у сналажењу у простору и читању мапа;
  4. Интелигенција телесних покрета — која се испољава у активностима као што је балет, гимнастика;
  5. Музичко-​ритмичка интелигенција — изражава се кроз певање, компоновање, свирање;
  6. Интерперсонална интелигенција — способност разумевања туђих осећања, понашања, мотива начина мишљења, емпатисања са другима;
  7. Интраперсонална интелигенција — способност разумевања самог себе, својих осећања, размишљања, увиђање потреба за споственом променом;
  8. Натуралистичка интелигенција — способност сналажења у природи и повезаност са њом, као и разумевање принципа који владају у природи.


Оне могу, и најчешће јесу, различито развијене код неке особе, тако да је свака особа интелигентна на другачији начин.


Час је осмишљен као духовит интервју са аутором Теорије мултипле интелигенције током кога су ученицима и наставницима представљене неке кључне идеје његовог рада и њихов значај за даљи развој и учење.


Током часа обрађено је пар значајних питања. Ученици су најпре упознати са идејом Гарднерове теорије која одустаје од традиционале идеје о интелигецији као јединственој способности, која је детерминисана наслеђем, на чији развој није могуће утицати и коју је најбоље мерити тестовима интелигенције, чији резлутат утиче на много тога у животу. Резултати традицоналних тестова не дају ученицима битне информације о њима самима само им пружају могућност да се упоређују са другима и смештају их одређене категорије.Гарднер одустаје од идеје да је интелигенције уопште потребно мерити, већ сматра да је битно свој успех и своје способности потребно процењивати путем остваривања циљева које сами себи постављамо. Битно је ‚такође, нагласити да је сваку од осам врста интелигеција могуће развијати током живота, као и да људи код којих је одређени тип инетлигенције доминантан, нове информације усвајају на специфичан начин. Особама одређеног типа интелигенције одговарају одређени типови учења. Теорија мултипле интелигнеције подржава идеју да је сваки ученик различит и јединствен, и подржава их, да поред тога што је битно да развијају своју доминантну интелигенцију, раде и на унапређењу оних типова који нису развијени.


Сви посетиоци на почетку часа били су у прилици да ураде мали тест који процењује степен развијености сваке од осам врста интелигенција. На основу резултата теста, ученици и наставници били су у прилици да сазнају нешто о степену разијености сваке од осам врста интелигенција, поред тога могли су да се упознају са различитим стиловима учења који одговарају одређеном типу. Бити различит је добро, свако од нас интелигентан је на потпуно другачији начин и свет око себе доживљава у складу са својом различитошћу. Значајно је бити истрајан и амбициозан и бити свестан да оцене и резултати тестова нису ништа друго до обични бројеви. Битније је постати свестан шта је то чему тежимо у животу, да ли поседујемо способности и знања која нам омогућавају да будемо успешни, продуктивни и задовољни собом. Уколико остварујемо циљеве који нам омогућавају да се разијамо као личности и остварујемо успехе, оцене и резултати тестова нису битни.


We just need to be per­sis­tent and ambi­tious and we need то think out­side the box. THERE ARE NO LIMITS!