ЈНМВ 3/​2018 и ЈНМВ 4/​2018 — одлуке


ЈНМВ 3/​2018 — одлука

ЈНМВ 4/​2018 — одлука

ЈНМВ 3/​2018 и 4/2018 — питања и одговори


Питање и одговор бр. 13/​2018

ЈНМВ 3/​2018 — Позив за подношење понуда за организовање екскурзије ученика 3. разреда


ЈНМВ 3/​2018 — Позив за подношење понуда за огранизовање екскурзије ученика 3. разреда


ЈНМВ 3/​2018 — Конкурсна документација

ЈНМВ 4/​2018 — Позив за подношење понуда за организовање екскурзије ученика 4. разреда


ЈНМВ 4/​2018 — Позив за подношење понуда за организовање екскурзије ученика четвртог разреда


ЈНМВ 4/​2018 — Конкурсна документација

ЈНМВ — одлука о додели уговора за ЈНМВ 1/​2018 и 2/​2018


Одлука о додели уговора ЈНМВ 1/​2018


Одлука о додели уговора ЈНМВ 2/​2018

ЈНМВ 1/​2018 и 2/​2018 — питања и одговори

Одговор 1ЈНМВ 1/​2018


Одговор 2ЈНМВ 1/​2018