План јавних набавки за 2017 — измена бр.2


План јваних набавки за 2017 — измена бр.2

Измена бр.1 Плана јавних набавки Пожаревачке гимназије за 2017. годину

Измена бр.1 Плана јавних набавки Пожаревачке гимназије за 2017. годину.

ЈНМВ 3/​2017 — одлука за екскурзију четвртог разреда, школска 2017/​18

ЈНМВ 3/​2017 — одлука за екскурзију четвртог разреда

ЈНМВ 4/​2017 — одлука за екскурзију трећег разреда, школска 2017/​18.

ЈНМВ 4/​2017 одлука за екскурзију трећег разреда

ЈНМВ 2/​2017 — обавештење о обустави поступка


Одлука о обустави поступка


Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 2/​2017