ЈНВМ 1/​2017 — Одговор на питање 1


Одговор 1

ЈНМВ 1/​2017 — измењена конкурсна документација за екскурзију четвртог разреда у школској 2017/​18.


Измењена конкурсна документација за екскурзију четвртог разреда, школска 2017/​18.

ЈНМВ 6/​2016 — Одлука директора о додели уговора

Одлука директора о додели уговора — извођење екскурзије првог разреда.

ЈНМВ 6/​2016 — Позив за огранизовање екскурзије првог разреда, школска 2016/​17.


Позив за организовање екскурзије првог разреда Пожаревачке гимназије

Конкурсна документација