План јавних набавки за 2018. годину


План јавних набавки за 2018. годину.

ЈНМВ 6/​2017, набавка рачунара — обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 6/​2017 — обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 6/​2017, набавка рачунара — одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора ЈНМВ 6/​2017.

ЈНМВ 6/​2017, набавка рачунара — питања и одговори


Питање и одговор бр.1

ЈНМВ 6/​2017, набавка рачунара


Позив за понуде


Конкурсна документација

ЈНВВ 5/​2017 — обавештење о закљученом уговору

ЈНВВ 5/​2017 — обавештење о закљученом уговору