Обавештење о закљученом уговору ЈНВВ 5/​2016


Обавештење о закљученом уговору

ЈНВВ — одлука о додели уговора ЈНВВ 5/​16

Одлука о додели уговора — ЈНВВ 5/​16

ЈНВВ 5/​16 — измењена конкурсна документација, замена дотрајале столарије

Измењена конкурсна документација за ЈНВВ 5/​16.

ЈНВВ 5/​2016 — замена дотрајале столарије


Позив за подношење понуде — столарија


Конкурсна документација

ЈНВВ — питања и одговори — замена столарије објекта Пожаревачке гимназије, 2016.


Питање 2


Одговор 2


Питање 3


Одговор 3


Питање 4


Одговор 4


Питање 5


Одговор 5


Питање 6


Одговор 6