ЈНМВ 2/​2017 — обавештење о обустави поступка


Одлука о обустави поступка


Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 2/​2017

ЈНВМ 1/​2017 — Одговор на питање 1


Одговор 1

ЈНМВ 1/​2017 — измењена конкурсна документација за екскурзију четвртог разреда у школској 2017/​18.


Измењена конкурсна документација за екскурзију четвртог разреда, школска 2017/​18.