ЈНВМ — Одлука директора о обустави поступка — организовање екскурзије трећег разреда, школска 2016/​17.


Одлука директора о обустави поступка — екскурзија трећег разреда, школска 2016/​17.

ЈНВВ — Питања и одговори 1.0 — столарија објекта Пожаревачке гимназије, 15/​16.


Питање

Одговор

ЈНВВ — Измена конкурсне документације за ЈН бр.4 — столарија, школска 2015/​16.


Измена конкурсне документације за ЈН бр.4 — столарија објекта Пожаревачке гимназије

ЈНВВ — Замена дотрајале столарије објекта Пожаревачке гимназије у Пожаревцу, школска 2015/​16.


Позив за подношење понуде — замена дотрајале столарије објекта Пожаревачке гимназије


Конкурсна документација

ЈНВМ — Одлука директора о додели уговора за екскурзију трећег разреда, 2016/​17.


Одлука директора о додели уговора за екскурзију трећег разреда, школска 2016/​17.

ЈНВМ — Измена плана набавки Пожаревачке гимназије за 2016.


Измена плана набавки Пожаревачке гимназије за 2016. годину.