ЈНВВ 5/​2016 — замена дотрајале столарије


Позив за подношење понуде — столарија


Конкурсна документација

ЈНВВ — питања и одговори — замена столарије објекта Пожаревачке гимназије, 2016.


Питање 2


Одговор 2


Питање 3


Одговор 3


Питање 4


Одговор 4


Питање 5


Одговор 5


Питање 6


Одговор 6

ЈНВМ — Одлука директора о обустави поступка — организовање екскурзије трећег разреда, школска 2016/​17.


Одлука директора о обустави поступка — екскурзија трећег разреда, школска 2016/​17.

ЈНВВ — Питања и одговори 1.0 — столарија објекта Пожаревачке гимназије, 15/​16.


Питање

Одговор

ЈНВВ — Измена конкурсне документације за ЈН бр.4 — столарија, школска 2015/​16.


Измена конкурсне документације за ЈН бр.4 — столарија објекта Пожаревачке гимназије

ЈНВВ — Замена дотрајале столарије објекта Пожаревачке гимназије у Пожаревцу, школска 2015/​16.


Позив за подношење понуде — замена дотрајале столарије објекта Пожаревачке гимназије


Конкурсна документација