ЈНВВ — Замена дотрајале столарије објекта Пожаревачке гимназије у Пожаревцу, школска 2015/​16.


Позив за подношење понуде — замена дотрајале столарије објекта Пожаревачке гимназије


Конкурсна документација

ЈНВМ — Одлука директора о додели уговора за екскурзију трећег разреда, 2016/​17.


Одлука директора о додели уговора за екскурзију трећег разреда, школска 2016/​17.

ЈНВМ — Измена плана набавки Пожаревачке гимназије за 2016.


Измена плана набавки Пожаревачке гимназије за 2016. годину.

ЈН — План јавних набавки за 2016. годину


План јавних набавки за 2016. годину