ЈНМВ 3/​2018 — Позив за подношење понуда за организовање екскурзије ученика 3. разреда


ЈНМВ 3/​2018 — Позив за подношење понуда за огранизовање екскурзије ученика 3. разреда


ЈНМВ 3/​2018 — Конкурсна документација

ЈНМВ 4/​2018 — Позив за подношење понуда за организовање екскурзије ученика 4. разреда


ЈНМВ 4/​2018 — Позив за подношење понуда за организовање екскурзије ученика четвртог разреда


ЈНМВ 4/​2018 — Конкурсна документација

ЈНМВ — одлука о додели уговора за ЈНМВ 1/​2018 и 2/​2018


Одлука о додели уговора ЈНМВ 1/​2018


Одлука о додели уговора ЈНМВ 2/​2018

ЈНМВ 1/​2018 и 2/​2018 — питања и одговори

Одговор 1ЈНМВ 1/​2018


Одговор 2ЈНМВ 1/​2018

План јавних набавки за 2018. годину


План јавних набавки за 2018. годину.

ЈНМВ 6/​2017, набавка рачунара — обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 6/​2017 — обавештење о закљученом уговору.