Господа Глембајеви у међународном пројекту Снимам науку, школска 2018/​19.Дана 31. 05. 2019. године у Пожаревачкој гимназији ученици Обрен Гојковић и Милица Стокић снимили су аудио-​визуелни запис о драми Мирослава Крлеже „Господа Глембајеви“ у оквиру међународног пројекта „Снимам науку“.